Декоративни дървета и храсти

ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ:Хибискус / Дървовидна Ружа
Листопаден храст с изправени клони, достигащ до 2м. височина. Зелени и гладки листа с овална форма, леко наделени и насечени по периферията. Цветове – едри, фуниевидни, бели. Цъфтежа протича през юли-септември.
Хибискус / Дървовидна Ружа
Листопаден храст с изправени клони, достигащ до 2м. височина. Зелени и гладки листа с овална форма, леко наделени и насечени по периферията. Цветове – едри, фуниевидни лилави. Цъфтежа протича през юли-септември.
Облагороден Хибискус "Boule de Feu"
Листопаден храст с изправени клони, достигащ до 2м. височина. Зелени и гладки листа с овална форма, леко наделени и насечени по периферията. Цветове - кичести тъмнорозови. Цъфтежа протича през юли-септември.
Облагороден Хибискус "Jeanne d`Arc"
Листопаден храст с изправени клони, достигащ до 2м. височина. Зелени и гладки листа с овална форма, леко наделени и насечени по периферията. Цветове - кичести бели. Цъфтежа протича през юли-септември
Облагороден Хибискус “Duc de Brabant”
Листопаден храст с изправени клони, достигащ до 2м. височина. Зелени и гладки листа с овална форма, леко наделени и насечени по периферията. Цветове - кичести тъмночервени. Цъфтежа протича през юли-септември.
Облагороден Хибискус "Hamabo"
Листопаден храст с изправени клони, достигащ до 2м. височина. Зелени и гладки листа с овална форма, леко наделени и насечени по периферията. Цветове - едри, фуниевидни биколорни. Цъфтежа протича през юли-септември.
Облагороден Хибискус “Woodbridge”
Листопаден храст с изправени клони, достигащ до 2м. височина. Зелени и гладки листа с овална форма, леко наделени и насечени по периферията. Цветове - едри, фуниевидни червени. Цъфтежа протича през юли-септември
Облагороден Хибискус “Oiseau Bleu”
Листопаден храст с изправени клони, достигащ до 2м. височина. Зелени и гладки листа с овална форма, леко наделени и насечени по периферията. Цветове - едри, фуниевидни сини. Цъфтежа протича през юли-септември.
Люляк
Височина: 250-300 см./ диаметър 200-250 см. / цъфтеж - април-май, силноароматни лилави цветове / не понася кисела почва.
Облагороден Люляк "Sensation"
Bисочина: 250-300 см./ диаметър 200-250 см. / цъфтеж - април-май, силноароматни биколорни цветове / не понася кисела почва.
Облагороден Люляк "Alba"
Bисочина 250-300 см./ диаметър 200-250 см. / цъфтеж - април-май, силноароматни бели цветове / не понася кисела почва.
Облагороден Люляк "Mm Lemoine"
Bисочина 250-300 см./ диаметър 200-250 см. / цъфтеж - април-май, силноароматни жълтокремави цветове / не понася кисела почва.
Облагороден Люляк "Agincourt Beauty"
Bисочина 250-300 см./ диаметър 200-250 см. / цъфтеж - април-май, силноароматни червени цветове / не понася кисела почва.
Облагороден Люляк "Lucie Baltet"
Bисочина 250-300 см./ диаметър 200-250 см. / цъфтеж - април-май, силноароматни розови цветове / не понася кисела почва.
Японска Дюла
Bисочина: 100-120 см. / диаметър: 100-120 см. / листа: широки,яйцевидни, тъмнозелени / цъфтеж: април-юни / плодове: жълтозелени / почва: няма предпочитания.
Симфоникарпус
Bисочина 100-120 см / диаметър 100-120 см./ почва: няма предпочитания.
Спирея Ван Хутей
Височина: 130-150 см. / диаметър 130- 150 см. / цъфтеж : март-април / подходящ за засаждане в групи, почвоукрепващ./ почва: няма предпочитания.
Спирея Дугласка
Bисочина: 150-200 см / диаметър 200-250 см. / цъфтеж - юли- август, розови цветове в съцветия наподобяващи пламък/ почва: няма предпочитания.
Жив Плет - вечнозелен
Bисочина 150-200 см / диаметър 60-80 см. / вечнозелен / почва: няма предпочитания.
Форзиция
Bисочина: 180-200 см. / диаметър: 130-150 см. / цъфтеж: пролет / подходящи за засаждане в групи, почвоукрепващ./ почва: няма предпочитания.
Тамарикс
Bисочина 250-300 см. / диаметър 200-250 см / цъфтеж- май-юни / подходящ за засаждане в групи, почвоукрепващ./ почва: няма предпочитания.
Чимшир
Бавнорастящо, вечнозелено растение с гъстата красива корона и блестящите листа. Подходящо за подстригване и оформяне на фигури.
Дървовиден Чимшир
По-бързо растящ от обикновеният чимшир, вечнозелено растение с гъстата красива корона и блестящите листа. Подходящо за подстригване и оформяне на фигури.
ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕТА
ОПАДЛИВИ
Ацер Фламинго
Bисочина: 400-500 см. / листа- пъстри с преливащи бяло-зелено-розови цветове.
Албиция
Височина 400-500 см. / Листопадно дърво с чадъровидна корона / листа-сложни,двойноперести / цветове- розови, събрани в пухести, сверични съцветия, ароматни./ Цъфтеж- юни-юли / подходящо за единично и алейно засаждане.
Бреза Плачеща
Bисочината на дървото зависи от височината на присадката му. Клонити са провисналинадолу. Подходящо за единично засаждане, като солитер.
Церцис / Див Рожков / Дървото На Юда
Bисочина 400-500 см / листа- сверични / цъфти - април-май с лилаво-розови цветове преди и по време на разлистването.
Офика / Калина
Bисочина: 800-900 см / стройно, право дърво със сиво гладко стъбло, цъфти август-септември, плодовете са кълбовидни червено-оранжеви.
Каталпа
Bисочина 8-10 метра / големи,меки, сърцевидни листа / цъфти в бели съцветия през юни / оформя голяма корона.
Кълбовидна каталпа
Дърво с изцяло кръгла гъста коронависочината зависи от присадката / големи,меки, сърцевидни листа / цъфти в бели съцветия през юни / оформя кръгла корона, подходящо за алейно и градско озеленяване.
Липа
Bисоко дърво 15-20 метра, разклонено с гъста корона,листата са с неправилна сърцевидна форма./ цъфти юни / оформя голяма корона.
Червенолистна Слива
Bисочина 4-5 метра / листа с наситено червен цвят доближаващ черно, подходящо за парково или улично дърво.
Рус / Влакнест Шмак
Oформя се като ниско дръвче или висок храст с чадъреста корона 3-4 м., растението има много плитка коренова система / с много красива есенна окраска в жълто, червено и оранжево / пламъковидни съцветия.
Акация
Високо дърво 15-20 метра, разклонена корона / малки,сверични листа двойноперести/ цъфти в ароматни бели съцветия през май-юни.Ценен медоносен вид.
Акация Кълбовидна
Bисочина 3-4 м с кълбовидна корона / много подходящо поради компактият си вид за градско и алейно озеленяване, няма бодли.
Червено Цъфтяща Акация
Дърво до 4-5 м сасимитрична разперена корона, с тъмнорозови цветове събрани в гроздове, увиснали надолу с дължина около 15 см., няма бодли.
Бряст
Високо дърво достигащо до 25-30м., с дебел ствол и добре развита корона, листата са специфични, твърди и назъбени., подходящо за парково залесяване.
Плачеща Върба
Плачещата върба е дърво, което достига височина 12 м. и формира много характерна плачеща корона с дълги, тънки и увиснали надолу жълто-зелени или червено-зелени, голи и лъскави клонки. Листата са тясни и дълги. Горната им повърхност е тъмнозелена, а долната е сиво-зелена.
Плачеща Върба Ива - Присадена
Декоративно дръвче с малка корона, клоните му висят надолу и могат да достигнат до земята. Височината му зависи от присадката. Листата са последователно разположени, издължено-елипсовидни, матово зелени, сиво-бели отдолу.
Обикновен Габър
Oбикновеният габър има прав ствол, покрит със сива ненапуката кора. Характерна за вида е добре развитата корона. Листата на растението са прости и с яйцевидна форма, а ръбовите са назъбени.
Глог
Голям хряст или декоративно дърво с височина до 4-5 м. Стъблата му образуват закръглена, рехава корона. Част от скъсените му клонки са видоизменени в бодли.Цветовете са ароматни, бели или розови, събрани в съцветия. Цъфтеж през май-юни.
Гледичия
Бързорастящо дърво, достига 7-8 м височина. Листата са перести или двойно перести, 20—30 см дълги. Цветовете са жълтозелени, събрани в сбити гроздовидни съцветия, разположени в пазвите на листата.Цъфти през юни.
Гледичия “Сънбърст"
Височина 5-6 м. Тази гледичия е без бодли и със златисто-жълти листа. Листата са перести или двойно перести, 20—30 см дълги. Цветовете са жълтозелени, събрани в сбити гроздовидни съцветия, разположени в пазвите на листата. Цъфти през юни.
Дъб
Високи дървета, достигащи до 20-25 м дървета с разклонена корона и дебели стъбла, с едри, вълновидно нарязани листа. Кората на стъблата и на големите клони е дебела, с много пукнатини, кафявосива, а при младите клонки е тънка и гладка.
Червен Американски Дъб
Високи дървета, достигащи до 20-25м. Кората отначало е гладка, светлосива до тъмно зеленикаво сива, но по-късно се напуква. Пъпките са по-силно или по-слабо космати, а листата са дълги до 20 см. През есента преди опадване, листата добиват оранжево червена окраска.
Черница
Дърветата бяла черница достигат до 6-8 метра на височина. Бялата черница има добре развита коренова система и прав ствол, който е покрит с сиво-кафява на цвят, сравнително гладка кора. Короната на растението е добре развита и оформена, но рядко е много гъста.
Плачеща Черница
Декоративно дръвче с малка корона, клоните му висят надолу и могат да достигнат до земята. Височината му зависи от присадката.
Чинар
Дървета, достигащи до 20-25 m височина. Възрастната кора на чинарите се бели лесно на парчета с неправилна форма, което придава на дърветата пъстър люспест вид.
Явор
Високо широколистно дърво с опадливи листа. Височината му достига до 20м. Листата са прости, петделни с леко назъбени дялове, през есента с жълта окраска.
Ясен
Кората на ясена е мрежовидно напукана, зеленикава до кафява. Листата са сложни, продълговати листчета, назъбени по краищата. Цветовете приличат на светлозелени дребни снопчета.
Присаден Ясен
Височината на дървото зависи от височината на присадката му. Образува чадъровидна корона. Подходящо за алейно засаждане. Възможност за вплитане на короните.
Смрадлика
Висок храст или декоративно дърво до 3-4 м. Клоните му имат червеникава гладка кора и жълта дървесина. Листата са елипсовидни или яйцевидни. Отдолу са сивозелени, а отгоре тъмнозелени, с характерна миризма. През есента те почервеняват.
Червенолистна Смрадлика
Висок храст до 2-3 м. Листата са елипсовидни с постоянно тъмно червен цвят.
Софора
Декоративно дърво с височина до 10-15 м. Образува много гъста, почти закръглена корона. Кората на младите дървета е светло сива и гладка, а на по-старите е набраздена и тъмносив. Листата са дребни, яйцевидни и заострени към върха. Цъфтеж Юли-Август в много красиви дълги съцветия в зеленикаво жълто или зеленикаво бяло.
Плачеща Софора
Височината на дървото се определя от височината на присадката.Характерезира се със силно провиснали клони, които предават на короната много красива форма. Подходяща за еденично засаждане, като солитер.
ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА:
Чер Бор
Достига височина 20-25 м. има сива кора и дълги игловидни листа 10-15 см. Има гъста, тяснопирамидална корона, която започва почти в основата на ствола, покрит първоначално със сиво-кафява, гладка, а по-късно с по-тъмна груба кора. Шишарките са едри, сиво-кафяви и лъскави.